fot. flickr

Kolędowanie korpusu dyplomatycznego

Bardzo potrzeba nam ludzi dobrej woli, którzy właśnie dlatego, że otwarci na dobro, są ludźmi Bożego upodobania i przez to w konsekwencji całym swoim życiem składają hołdy Bogu – Ojcu nas wszystkich – mówił ks. abp Marek Jędraszewski podczas kolędowania Korpusu Dyplomatycznego w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów.

Na początku przedstawiciele konsulatów generalnych Słowacji, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Węgier, którzy pracują w Krakowie, złożyli na ręce metropolity krakowskiego serdeczne życzenia.

Ksiądz arcybiskup w pierwszych słowach podziękował konsulom za ich obecność, podkreślając, że jest to dla niego wielka radość i zaszczyt. Następnie, odnosząc się do słów „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, podkreślił , że „bardzo potrzeba nam ludzi dobrej woli, którzy właśnie dlatego, że otwarci na dobro, są ludźmi Bożego upodobania i przez to w konsekwencji całym swoim życiem składają hołdy Bogu – Ojcu nas wszystkich”.

Metropolita krakowski życzył zebranym, by czas końca Adwentu i bliskich świąt Bożego Narodzenia był czasem pokoju.

– Dzieciątko Jezus przynosi nam pokój jako Książę Pokoju. A wraz z tym niech to będzie czas prawdziwej radości, która sprawia, że z wielkim uczuciem i głębią serca będziemy gotowi wyciągać do siebie ręce na znak przyjaźni, a naszym polskim wigilijnym zwyczajem – łamać się białym opłatkiem, który przypomina nam Betlejem, bo Betlejem to Dom Chleba, ale także przypomina nam Chrystusa obecnego w Eucharystii – mówił.

Ksiądz arcybiskup wspomniał także postać św. Brata Alberta, który w czasie Bożego Narodzenia 1916 roku odszedł do wieczności, a który uczył, że trzeba być dobrym jak chleb dla każdego człowieka.

Następnie przedstawiciele konsulatów śpiewali kolędy, po czym metropolita przypomniał, że „wiemy, że w wielu bardzo trudnych momentach kolędy łączyły wszystkie narody o korzeniach chrześcijańskich, nawet te, które kształtowały się po różnych stronach frontu. (…) Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że te kolędy możemy śpiewać właśnie w sytuacji poczucia bezpieczeństwa i pokoju i tego wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie życzę.”

diecezja.pl/RIRM

drukuj