Kancelaria Premiera zachęca do składania ofert na projekty polonijne w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”

Od dziś do 30 grudnia można zgłaszać oferty w organizowanym przez Kancelarię Premiera konkursie na projekty polonijne. Do rozdysponowania jest 50 mln zł.

Poza granicami naszej Ojczyzny mieszka około 20 milionów Polaków.

– Biorąc pod uwagę 38 mln Polaków mieszkających na terenie RP, 20 mln Polaków, osób pochodzenia polskiego, to jest prawie 1/3 naszej wspólnoty narodowej – zaznaczył minister Jan Dziedziczak.

Wsparcie dla nich, dla ich działalności oraz na rzecz współpracy pomiędzy Polonią a Polakami mieszkającymi w kraju jest bardzo istotne – dodał pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, ogłaszając start konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Rozpoczyna się nabór ofert polonijnych. Otwierają się wrota w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla wszystkich organizacji pozarządowych, które chciałyby być pośrednikiem w realizacji zadań państwa polskiego poza granicami kraju dla Polonii – podkreślił Jan Dziedziczak.

Oferty mogą składać m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kościelne zarejestrowane w Polsce. Wnioski – jak zaznaczył minister – powinny dotyczyć jednego z sześciu obszarów:

– edukacja polonijna,

– budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne,

– działalność mediów polonijnych,

– rozwijanie struktur organizacyjnych Polonii na świecie,

– wydarzenia polonijne

– pomoc charytatywna skierowana w szczególności do Polaków na Wschodzie i w Ameryce Południowej

Do podziału jest 50 mln zł. Termin na składanie wniosków upływa 30 grudnia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 lutego przyszłego roku.

Tv Trwam News

drukuj