K. Radziwiłł: Zachowanie publicznych jednostek ochrony zdrowia jest naszym priorytetem

Ministerstwo Zdrowia prowadzi zaawansowane prace nad ponad 20 projektami ustaw – poinformował szef tego resortu Konstanty Radziwiłł. Podsumowując 100 dni rządu minister dodał, że ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów jest już w Sejmie.

Od przyszłego roku resort przeznaczy 564 mln zł na ten cel, potem środki z roku na rok wzrosną. Koszty tego przedsięwzięcia – jak podkreślił minister zdrowia – będą pochodziły z budżetu państwa.

Szef resortu mówił także o ważnym projekcie dekomercjalizacji szpitali.

– To jest także realizacja zobowiązania konstytucyjnego do zapewnienia obywatelom dostępu do ochrony zdrowia. Zrywamy z odpowiedzialnością, którą państwo w ostatnich latach przeniosło z siebie na wolny rynek. Tak nie może być. Zachowanie publicznego charakteru i publicznej odpowiedzialności publicznych jednostek ochrony zdrowia jest naszym priorytetem. A zatem koniec przymusu przekształcania szpitali, które mają kłopoty finansowe, w spółkę. Zakaz prywatyzacji tych szpitali, które już są spółkami, a zatem koniec również z „kręceniem lodów” w obszarze służby zdrowia. Publiczne placówki mają pozostać publiczne – zaznaczył minister Konstanty Radziwiłł.

Inne projekty, o których mówił minister zdrowia, to ustawa antytytoniowa, która ma ograniczyć używanie również e-papierosów oraz zmniejszyć zapadalność na „choroby odtytoniowe”. Kolejne to ustawa o publicznej służbie krwi, która m.in. dostosować polskie prawo do wymogów unijnych oraz ustawa o kształceniu kadr medycznych.

RIRM

drukuj