fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

J. Zieliński: Na 510 skontrolowanych escape roomów w 437 stwierdzono nieprawidłowości

Jak dotąd PSP skontrolowała 510 escape roomów, z czego w 437 stwierdzono nieprawidłowości. W efekcie kontroli 70 lokali zostało zamkniętych, a na 48 nałożono karę grzywny – powiedział w czwartek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Zapewnił, że kontrole będą nadal prowadzone.

Jarosław Zieliński zapytany o efekty kontroli przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa przez właścicieli escape roomów zaznaczył, że od 5 do 15 stycznia PSP skontrolowała 510 lokali.

Jak poinformował, w trakcie kontroli stwierdzono 1887 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 738 w zakresie warunków ewakuacji.

„Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami wyniosła 437 na 510 skontrolowanych lokali. Stanowi to prawie 86 proc. wszystkich skontrolowanych do tej pory obiektów” – powiedział Jarosław Zieliński.

Jak dodał, 70 lokali zostało zamkniętych, a na 48 nałożono karę grzywny.

Wyjaśnił, że nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim sposobu zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w sytuacji pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. Ponadto w lokalach stwierdzono m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych czy grzewczych.

„Części lokali nie udało się skontrolować ze względu na ich sezonowe funkcjonowanie” – stwierdził wiceszef MSWiA.

Jarosław Zieliński zapewnił, że kontrole będą nadal prowadzone.

„Nie będą one miały charakteru akcyjnego lecz ciągły” – zastrzegł wiceminister.

Jarosław Zieliński przypomniał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia mającego wzmocnić ochronę przeciwpożarową budynków, w których prowadzi się działalność gospodarczą o charakterze rozrywkowym m.in. takich jak escape roomy. Zaznaczył, że szef MSWiA Joachim Brudziński podpisał je 11 stycznia, a 14 stycznia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie zakłada, że właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, w którym prowadzona jest działalność typu escape room, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności, oraz co najmniej raz na dwa lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi, a także sprawdzenie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Taka kontrola musi być wykonywana z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób mających tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub mających ukończone studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto, że z przeprowadzonych kontroli rzeczoznawca musi sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi i spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Właściciel obiektu składa go do komendy powiatowej PSP w ciągu 7 dni od przeprowadzonej kontroli.

„Takie działanie wzmocni nadzór nad przestrzeganiem przepisów pożarowych w obiektach budowlanych oraz wpłynie na poprawę stanu ich bezpieczeństwa pożarowego” – ocenił Jarosław Zieliński.

Poinformował, że najwięcej pokoi zagadek – powyżej 50 – znajduje się w województwach: pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim, a najmniej – w województwach lubuskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

4 stycznia w lokalu z pomieszczeniem typu escape room w Koszalinie wybuchł pożar, w którym zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna doznał ciężkich poparzeń. Po tym wydarzeniu strażacy rozpoczęli kontrole escape roomów w całym kraju.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj