IPN i PAN ogłosiły kolejną edycję konkursu na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

25 tys. zł dla autora najlepszej pracy doktorskiej oraz 10 tys. zł dla autora najlepszej pracy magisterskiej – to nagrody, które można otrzymać w XI. konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanym przez IPN i PAN w dziedzinie historii najnowszej.

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” Instytut Pamięci Narodowej organizuje we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Będzie to już jego 11. edycja.

Prace doktorskie i magisterskie należy zgłaszać do 31 grudnia br. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX w., które zostały obronione w okresie od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r.

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich. I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy w formie książki przez IPN i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN – 10 tys. zł w przypadku najlepszych prac magisterskich i 25 tys. zł w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii wyróżnienia. Prace zostaną ocenione przez wybitnych historyków: Sławomira Cenckiewicza, Jana Drausa, Jerzego Eislera, Marka Kornata, Krzysztofa Kosińskiego, Wojciecha Polaka, Włodzimierza Suleję, Tomasza Szarotę, Tadeusza Wolszę i sekretarza komisji – Pawła Liberę.

Prace konkursowe, które mogą zgłaszać ich autorzy, należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) na adres IPN w Warszawie (ul. Wołoska 7). IPN zaznacza, że w zgłoszeniu należy bezwzględnie podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronach internetowych IPN.

W ubiegłym roku na konkurs nadesłano 35 prac naukowych z 18 ośrodków akademickich z całej Polski (11 doktoratów i 24 prac magisterskich).

Nagrodzono prace m.in. o kapelanach Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919–21, o dyplomacji królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945–81, o prasie brytyjskiej relacjonującej sytuację w Polsce w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. oraz o wizerunku papieża Piusa XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–58.

Patron konkursu Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., także historykiem (autorem m.in. trzytomowej syntezy „Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945”), publicystą, działaczem sanacyjnym (od 1931 r. naczelnikiem Wydziału Historyczno-Naukowego w MSZ); po II wojnie światowej przebywał na emigracji.

PAP/RIRM

drukuj