fot. flickr.com

Główna stopa procentowa w Ameryce bez zmian

Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej. Fed uzasadniając swoją decyzję nie wzięła po uwagę sytuacji na rynkach światowych ale stan rodzimej gospodarki. Oceniła, że rozwija się ona w umiarkowanym tempie.

Jednocześnie amerykańska rezerwa nie wyklucza podwyżki stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu w grudniu.

Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia „Przejrzysty Rynek”, podkreśla, że podniesienie stóp spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

– Bardzo trudno będzie podnieść stopy procentowe w USA ze względu na wysoki stan zadłużenia. Jet to kwota ponad 18 bilionów dolarów. Każdy jeden procent podniesienia stóp procentowych to jest – według moich szacunków – 160 – 200 miliardów dolarów kosztów długu. Historycznie stopy procentowe były na poziomie 4 proc. Gdyby tak miało być w Stanach Zjednoczonych, to blisko 40 proc. przychodów podatkowych szło by na koszty długu – mówi Jerzy Bielewicz.

Stopy procentowe w USA są na obecnym rekordowo niskim poziomie od końca 2008 roku, kiedy to Fed obniżyła je do blisko zerowego poziomu w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy.

Po raz ostatni podwyżka stóp procentowych w USA miała miejsce w czerwcu 2006 roku.

RIRM

drukuj