Fundacja Małych Stópek zachęca do udziału w świątecznej akcji ,,Paczuszka dla Maluszka”

Akcja „Paczuszka dla Maluszka” polega na przygotowaniu paczki z artykułami higienicznymi za ok. 100 zł i dostarczeniu jej do siedziby Fundacji Małych Stópek osobiście lub drogą pocztową. Można również przesłać jakąkolwiek kwotę na konto Fundacji z dopiskiem ,,Darowizna Paczuszka”. Zakupione rzeczy zostaną przekazane dla dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji Małych Stópek.

Jak sporządzić „Paczuszkę dla Maluszka”?

Adres do wysyłki ,,Paczuszki dla Maluszka”:

Fundacja Małych Stópek

ul. Świętego Ducha 9

70-205 Szczecin

Akcja trwa do 22 grudnia. Wszelkie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Fundacji : http://dlazycia.info/kontakt/

Anna Pleskot/RIRM

drukuj