fot. twitter.com/MF_GOV_PL

EBI: Teresa Czerwińska wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Teresa Czerwińska z zarządu NBP, b. minister finansów od 1 marca br. będzie wiceprezesem i członkiem komitetu zarządzającego Europejskiego Banku Inwestycyjnego – poinformował EBI. Czerwińska podkreśliła bank ma do odegrania ogromną rolę we wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

„Rada Gubernatorów EBI mianowała Panią Czerwińską (…) na wniosek polskiego ministra finansów” – czytamy w komunikacie.

Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. była ministrem finansów. 4 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda powołał ją na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Na początku lutego br. minister finansów Tadeusz Kościński przedstawił kandydaturę Czerwińskiej na stanowisko wiceprezesa EBI, członka komitetu zarządzającego banku.

„Jestem zaszczycona, że mogę dołączyć do składu unijnego banku w decydującym dla tej instytucji momencie” – powiedziała, cytowana w komunikacie, Czerwińska.

Podkreśliła, że EBI wspiera długoterminowe inwestycje w czterech obszarach priorytetowych: infrastruktury, klimatu i środowiska, innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

„W ten sposób przyczynia się do wzrostu dobrobytu, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju terytorialnego krajów i regionów w Europie i poza nią” – zaznaczyła. Dodała, że EBI ma również ogromną rolę do odegrania w ułatwianiu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Teresa Czerwińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku. Była gubernatorem z ramienia Polski m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była także członkiem Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019) oraz Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018).

EBI jest instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.

Komitet zarządzający EBI to organ wykonawczy banku, w skład którego wchodzą prezes i ośmiu wiceprezesów; zarządza bieżącym funkcjonowaniem banku. Rada Gubernatorów – składa się z ministrów finansów 27 państw członkowskich UE – powołuje członków komitetu zarządzającego. Określa ona ogólną politykę kredytową banku.

PAP

drukuj