Dziewięć generalskich awansów w wojsku w przeddzień święta niepodległości

Prezydent Andrzej Duda mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski; akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada – poinformowało PAP Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Wśród awansowanych są dowódca będącej w trakcie formowania czwartej dywizji wojsk operacyjnych, inspektor Marynarki Wojennej i dowódca Centrum Operacji Powietrznych.

Na stopień generała dywizji zostali mianowani generałowie brygady Jarosław Gromadziński i Dariusz Malinowski. Na stopień wiceadmirała (odpowiednik generała dywizji) nominację otrzymał kontradm. Jarosław Ziemiański. 47-letniemu Gromadzińskiemu we wrześniu br. szef MON powierzył dowodzenie nowo formowaną czwartą dywizją wojsk operacyjnych – 18. Dywizją Zmechanizowaną. Wcześniej Gromadziński był zastępcą dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej; dowodził 15 Brygadą Zmechanizowaną, w której skład weszła wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO, służył także w Sztabie Generalnym oraz w polskich kontyngentach w Iraku i Syrii. Pierwszy generalski awans otrzymał w 2016 r.

Malinowski od dwóch lat dowodzi Centrum Operacji Powietrznych. W latach 2014-16 był dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, a wcześniej 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku; służył na stanowisku zastępcy szefa wojsk lotniczych w Dowództwie Sił Powietrznych. Jako dowódca eskadry uczestniczył w przygotowaniu pilotów F-16 do szkoleń w USA, sam przeszedł szkolenie w 162. Skrzydle Lotniczym w San Antonio w Teksasie. Generałem brygady został w 2014 r. Ziemiański w czerwcu br. został inspektorem Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Poprzednio był zastępcą inspektora MW, w latach 2009-12 dowodził 12. Flotyllą Okrętów. Był zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich, asystentem szefa Sztabu Generalnego i szefem zarządu operacji morskich w Dowództwie Marynarki Wojennej.

Na stopień gen. brygady zostało mianowanych sześciu pułkowników: Artur Dębczak, Sławomir Drumowicz, Robert Kosowski, Jacek Ostrowski, Ireneusz Starzyński i Radosław Jeżewski.

Zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Artur Dębczak, absolwent WAT, służył wcześniej m. in. w Dowództwie Wojsk Lądowych oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych Sławomir Drumowicz poprzednio dowodził jednostką specjalną Agat, był zastępcą dowódcy 1. Pułku Specjalnego Komandosów, służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych m. in. jako szef Oddziału Rozpoznania. Dowodził także zgrupowaniem sił specjalnych PKW w Iraku. Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył w 62. Kompanii Specjalnej, a w latach 1993-94 dowodził plutonem polskiego kontyngentu sił UNPROFOR w byłej Jugosławii. Dowódca 17. Brygady Zmechanizowanej Robert Kosowski służył poprzednio w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Wojsk Lądowych, służył także w 10. Brygadzie Zmechanizowanej.

Kolejny nominowany, dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej płk Jacek Ostrowski, wielokrotnie służył w polskich kontyngentach wojskowych w Afganistanie, Iraku i byłej Jugosławii. Był szefem Oddziału Szkolenia w dowództwie Wojsk Lądowych, a potem w Dowództwie Generalnym RSZ. Dowodził 9. Brygadą Kawalerii Pancernej.

Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Ireneusz Starzyński rozpoczął służbę w 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, służył w 8. Eskadrze Lotnictwa Taktycznego i w 39 ELT. Dowodził 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego.

Akty mianowania prezydent wręczy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada br. w Pałacu Prezydenckim.

PAP/RIRM

drukuj