fot. arch

Dominikana kolejnym krajem pod presją legalizacji tzw. aborcji. Obecnie w tym państwie obowiązuje całkowity zakaz zabijania nienarodzonych dzieci – bez wyjątków

Dominikana jest jednym z niewielu krajów na świecie, w których obowiązuje całkowity zakaz zabijania dzieci poczętych bez żadnego wyjątku. Prawo to zostało wprowadzone w 2009 roku poprzez uchwalenie (przeważającą większością głosów) poprawki do konstytucji, która mówi, że prawo do życia jest nienaruszalne od poczęcia aż do śmierci.

Od lata 2020 roku w Izbie Poselskiej Parlamentu Dominikany rozpoczęto debatę nad zmianą prawa karnego, które wprowadziłoby możliwość zabijania nienarodzonych dzieci w tzw. wyjątkowych sytuacjach: gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety, gdy dziecko zostało poczęte na skutek gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy jest poważnie chore i niezdolne do życia po urodzeniu się. Kongresmeni są w tej sprawie mocno podzieleni. Projekt został przekazany do dalszego procedowania w specjalnej komisji parlamentarnej.

W grudniu 2020 roku prezydent Republiki Dominikany, Luis Abinader, udzielił wywiadu dla „El País” (lewicowej gazety hiszpańskiej). Stwierdził, że nie zgadza się z pełną swobodą tzw. aborcji, podobnie jak większość społeczeństwa, nie tylko w Dominikanie, ale także na świecie, ale też jest przekonany, że w prawie powinny być uwzględnione sytuacje wyjątkowe, które uzasadniają mordowanie dzieci nienarodzonych. Powołał się także na oficjalne stanowisko swojej partii w programie wyborczym.

Na początku września Krajowa Komisja ds. Duszpasterstwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Dominikany powtórzyła konstytucyjną zasadę, że nienarodzone dziecko ma prawo do życia i nie ma żadnych powodów, które uzasadniałyby bezpośrednie i celowe jego zabicie w wieku prenatalnym. Biskupi wyjaśnili, że w sytuacji, gdy jest zagrożone życie matki, moralnie dopuszczalne jest podejmowanie jej leczenia, nawet jeżeli spowodowałoby ono niezamierzoną śmierć poczętego dziecka, ponieważ śmierć w tym przypadku nie jest celowa ani zadana bezpośrednio, ale może się zdarzyć jako niepożądana konsekwencja ratowania matki.

Według oświadczenia Konferencji Episkopatu Dominikany: Włączanie aborcji do naszego ustawodawstwa, w każdych okolicznościach jest rażącym naruszeniem konstytucji i ciosem dla socjalnego i demokratycznego państwa prawa. Zaakceptowanie tzw. trzech wyjątków byłoby poważnym naruszeniem prawa do życia, które mogłoby wynikać jedynie z błędnej interpretacji konstytucji.

Odnośnie do tzw. aborcji terapeutycznej biskupi wyjaśnili, że etyka lekarska wskazuje, iż w przypadku powikłań ciąży należy dołożyć starań, aby uratować i matkę, i dziecko oraz nigdy nie postrzegać zadanej z premedytacją śmierci jednego z nich jako łatwego wyjścia z trudnej sytuacji. Popierajmy rozwiązanie, które zapewnia zgodność nowelizowanego kodeksu karnego z konstytucją, która pokazuje światu, że mieszańcy Republiki Dominikany kochają życie i że macierzyństwo jest jednym z największych skarbów, jakie posiadają.

We wrześniu grupa dominikańskich prawników pro-life wezwała ustawodawców do odrzucenia poprawek legalizujących tzw. aborcję w określonych wyjątkowych sytuacjach. Zaznaczyli, że ta zmiana naruszyłaby krajowy zakaz konstytucyjny wykonywania kary śmierci.

Również jesienią (9 września) obrońcy życia pod przewodnictwem ks. abp. Francisco Ozoria Acosta z Santiago zebrali się na marszu życia, podchodząc pod Kongres Narodowy w stolicy. Hasłem marszu było: Ratujmy życie ich obojga! Organizatorem był Kościół katolicki, uczestniczyły też liczne rzesze chrześcijan ewangelików.

Księża biskupi Dominikany przykładają dużą uwagę do tej sprawy i wykazują wielkie zaangażowanie. 10 stycznia 2021 roku Konferencja Episkopatu Dominikany wydała list pasterski protestujący przeciwko legalizacji tzw. aborcji w jakimkolwiek przypadku w związku z postępującymi pracami w Kongresie Narodowym.

„Życie jest pierwszym prawem obywatelskim, o którym mowa w art. 37 naszej Konstytucji, który brzmi: Prawo do życia jest nienaruszalne od poczęcia do śmierci. Życie jest prawem ponad wszelkim ustawodawstwem. Bez życia nie ma możliwości korzystania z innego prawa” – napisali księża biskupi.

Pomimo tego, że konstytucja Dominikany odrzuca możliwość legalizacji tzw. aborcji, radykalne działaczki feministyczne próbują ją przeprowadzić w praktyce, poprzez usuniecie karalności z Kodeksu karnego. Księża biskupi przypominają, że zgodnie z konstytucją państwo nie może wprowadzić kary śmierci nawet wobec najgorszych przestępców, ponieważ mówi ona jednoznacznie:

„W żadnej sytuacji nie można ustanowić, orzec ani zastosować kary śmierci” – podkreślają księża biskupi.

Jak więc można uchwalić zabijanie dzieci w okresie prenatalnym również w tych trzech wyjątkowych sytuacjach?

Legalizacja tzw. aborcji w Republice Dominikany jest mocno promowana przez międzynarodowe organizacje proaborcyjne, w tym Planned Parenthood, Women on Waves (Kobiety na Falach), Open Society George’a Sorosa, Human Rights Watch i United Nations Population Fund UNFPA (Fundusz Ludnościowy ONZ).

Całkowity zakaz mordowania dzieci poczętych obowiązuje także w Salwadorze, Nikaragui, Gwatemali, Chile, Watykanie oraz na Malcie.

 

Amerykańska Katolicka Agencja Informacyjna CNA/radiomaryja.pl

 

drukuj