Dezyderat ws. nadzoru właścicielskiego nad spółką „Elewarr”

Posłowie na posiedzeniu sejmowej komisji ds. kontroli państwowej wspólnie wypracowali dokument, który zwraca uwagę na nieprawidłowości wykryte przez NIK.

Z kontroli wynikało, że kontroli państwowej iu sejmowej komisji ds.nad spółką Elewarr sprawowanego przez Prezesa Rynku Rolnego. ednak nie chciał ujawninadzór właścicielski Agencji Rynku Rolnego nad „Elewarrem” nie był dobrze sprawowany.

Wypracowaliśmy dezyderat, żeby agencja, jako organ właścicielski wyciągnęła wnioski – mówi poseł Robert Telus. Polityk wskazuje też, że dezyderat pokaże czy rząd PO-PSL faktycznie prowadzi działania, aby sprywatyzować „Elewarr”.

Minister sam powiedział, że są przygotowywane prace nad tym, żeby „Elewarr” przekazać pod Ministerstwo Skarbu. Inną sprawą jest również złe działanie w tej chwili „Elewarru”, ale to nie znaczy, że trzeba go sprzedać. Obawiamy się, że ta działalność zarządu idzie w tym kierunku, żeby spółka źle funkcjonowała, żeby ostatecznie ją sprywatyzować. Dezyderat jest w tej kwestii przygotowany, żeby organ nadzorujący sprawdził i pokazał nam, jako Komisji Kontroli Państwowej czy nie są to działania prowadzone właśnie w ty kierunku- powiedział poseł Robert Telus.

NIK negatywnie oceniła nadzór właścicielski nad spółką „Elewarr” przez Agencję Rynku Rolnego, zarzucając, że w okresie jego sprawowania spółka przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż. NIK powiadomiła prokuraturę o nadużyciach w spółce.

Tymczasem ewentualna likwidacja „Elewarru”  przed samymi żniwami może poważnie zaszkodzić rolnikom i zdestabilizować rynek zbóż.

RIRM

drukuj