fot. twitter.com

Dekomunizacja w Polsce blokowana przez sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dotąd 37 zarządzeń w sprawie zmian nazw ulic w tym mieście w związku z ustawą dekomunizacyjną. Orzeczenia te stoją jawnie w konflikcie z ekspertyzami historyków.

Spośród 50 wydanych przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę zarządzeń o zmianie nazw ulic w stolicy, m.st. Warszawa zaskarżyło wszystkie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten uchylił 37 z nich. Kolejne będzie rozpatrywał dziś.

Jednym z cofniętych zarządzeń jest nakaz zmiany nazwy al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego. Pokazuje to, że decyzje sądów, w tym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie są spowodowane wadami formalnymi zarządzeń wojewodów. IPN bardzo starannie wskazał w opiniach powody, dla których daną postać historyczną, organizację partyjną czy formację wojskową należy uznać za propagującą komunizm.

Orzeczenia sądów stoją więc w konflikcie z ekspertyzami historyków – zaznacza Adam Siwek, kierujący Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa w IPN.

Dodał, że organ wydający zarządzenia nie dokonał stosownej analizy życiorysów dotychczasowych patronów ulic. Ograniczył się do krótkich notatek biograficznych. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera ocenił, że uzasadnienia jego zarządzeń były absolutnie wystarczające. Zapowiedział złożenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wszystkich zapadłych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylających jego zarządzenia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj