fot. sxc.hu

Coraz większe niezadowolenie z usług bankowych

Przybywa osób niezadowolonych z usług sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce. Ponad 10,5 tys. skarg wpłynęło w ubiegłym roku do Komisji Nadzoru Finansowego. To aż o 28 proc. więcej niż w 2012 roku.

W większości odnosiły się one do sektora bankowego. O sprawie napisał portal: wgospodarce.pl. Zastrzeżenia dotyczyły jakości obsługi klientów,  rachunków, udzielanych kredytów konsumenckich i hipotecznych. Konsumenci skarżyli się także na brak odpowiedzi na reklamacje lub wydłużony termin ich rozpatrywania.

Jerzy Bielewicz Prezes Stowarzyszenia „Przejrzysty Rynek” podkreśla, że sektor bankowy od wielu lat nie jest pod kontrolą. Potwierdzają to afery od opcji finansowych czy sprzedaży kredytów we frankach.

Tych afer finansowych jest co niemiara. Wskazuje to, że sektor bankowy, zwłaszcza banki zagraniczne są poza wszelką kontrolą. Mają przywileje prawne, jak choćby bankowy tytuł egzekucyjny. Wszystko to wywołuje olbrzymie niezadowolenie klientów banków ponieważ są postawieni pod ścianą. Praktycznie nie mają obrony przed bankierami. Bankierzy swoje sowite profity, ściągnięte niemal z niewolników kredytów w naszym sektorze w Polsce, wysyłają za granicę. Nie przynosi to dla kraju żadnego pożytku – mówił Jerzy Bielewicz.

W sektorze ubezpieczeniowym do najczęściej zgłaszanych przez klientów problemów należały  kwestie związane z prowadzeniem przez zakład polityki informacyjnej w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych. W przypadku ubezpieczeń majątkowych skargi dotyczyły wysokości odszkodowania oraz odmowy jego wypłaty.

RIRM

drukuj