fot. Monika Bilska

Chrześcijański Kongres Społeczny przygotował dla polskich władz deklarację Narodowego Marszu Życia ws. prawnej ochrony nienarodzonych

Chrześcijański Kongres Społeczny, organizator niedzielnego Narodowego Marszu Życia, przygotował deklarację wzywającą władze m.in. do wyraźnego umocnienia prawa do życia w polskim ustawodawstwie i przyjęcia społecznego projektu „Zatrzymaj aborcję”.

W przekazanej PAP deklaracji, jej autorzy podkreślają, że „życie nie jest wartością ostateczną”, ale jest – jak powiedział Jan Paweł II – „wartością przedostateczną, warunkującą wszystkie pozostałe. Rodzina nie jest prywatnym związkiem, jest wspólnotą, od której zaczyna się społeczeństwo i bez której społeczeństwo się rozpada!”.

W ocenie autorów deklaracji, niepodległą Polskę można odbudować na fundamencie Dekalogu, bo tylko w tym jest życie naszego narodu.

„Dekalog nie jest opinią, jest zbiorem zasad życia, jest warunkiem cywilizacji życia” – podkreślają jej autorzy.

Wzywają w niej również władze „do realizacji wszystkich przepisów prawa, chroniących życie” do „walki z przestępczością aborcyjną, a także do niezwłocznego wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej i zaproponowania (…) na forum międzynarodowym zawarcia międzynarodowej konwencji praw rodziny”.

Autorzy deklaracji wzywają także, do oficjalnego „odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO”, a władze stolicy do odwołania tzw. warszawskiej karty LGBT. Wzywają również wszystkie władze publiczne do poszanowania konstytucji i realizacji jej art. 72, że „każdy ma prawo żądać od władz publicznych przeciwdziałania demoralizacji młodzieży”.

Wzywają również wszystkich polityków do „aktywnego i systematycznego popierania w debacie publicznej i pracach ustawodawczych zasad cywilizacji życia, do promocji dobra wspólnego narodu i kształtowania w jego duchu opinii publicznej”,

Chrześcijański Kongres Społeczny: Dla Polski i Cywilizacji Chrześcijańskiej to inicjatywa środowisk związanych z posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Jurkiem.

PAP/RIRM

drukuj