fot. CBA

CBA wystąpiło o odwołanie prezydenta Lublina

CBA wnioskuje do wojewody lubelskiego w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. W świetle prawa wojewoda musi teraz złożyć wniosek do rady miasta o odwołanie prezydenta. Śledczy ustalili, że Krzysztof Żuk dopuścił się złamania ustawy antykorupcyjnej.

CBA ustaliło, że prezydent Lublina Krzysztof Żuk wbrew obowiązującemu prawu łączył swoją funkcję z zasiadaniem w radzie nadzorczej PZU Życie. Otrzymał za to wynagrodzenie w wysokości 260tys. zł.

– Sprawa dotyczy publicznych pieniędzy, sprawa dotyczy naruszania prawa przez Krzysztofa Żuka i próba manipulacji, opinią publiczną, że prezydent będzie teraz bronił miasta czy mieszkańców przed PiS, jest próbą manipulacji, tak jak to zazwyczaj robi PO od wielu lat, a przecież prezydent był i jest członkiem PO w Lublinie –  mówi Tomasz Pitucha, przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej w Lublinie.

Prezydent Żuk twierdzi, że prawa nie złamał. W zeszłym tygodniu na jego odwołanie nie zgodziła się rada miasta Lublin, w której większość ma PO. Wniosek CBA poparli tylko radni PiS. Śledczy wysłali kolejne pismo – tym razem do wojewody lubelskiego.

– W tym wniosku CBA jednoznacznie wskazuje na artykuł 98a ustawy o samorządzie gminnym jako podstawie działania wojewody lubelskiego w tym konkretnym i zaistniałym już stanie faktycznym i prawnym. W tym samym piśmie Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazuje: „Rada Miasta Lublin wbrew obowiązkowi nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu Krzysztofa Żuka” – wyjaśnia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W takiej sytuacji w świetle obowiązującego prawa wojewoda ma obowiązek złożyć wniosek do rady miasta o wygaszenie mandatu prezydenta. Lublińscy radni muszą zająć się takim wnioskiem w ciągu 30 dni.

– Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, gdy rada nie wykonuje obowiązku podjęcia uchwały, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ustępie 1., wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego ds. administracji publicznej wydaje zarządzenie zastępcze. To jest przepis art. 98a ustawy o samorządzie gminy – wskazuje Przemysław Czarnek.

Bez względu na działanie wojewody czy rady miasta prezydent Krzysztof Żuk swój urząd będzie pełnił do końca kadencji. Wszystko za sprawą przewlekłości postępowań sądowych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj