fot. twitter.com

CBA podejmie działania po kontroli w raciborskim „Rakonie”

Centralne Biuro Antykorupcyjne podejmie działania po kontroli w Państwowym Przedsiębiorstwie Odzieżowym „Rakon” w Raciborzu (Śląskie). „Rakon” jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw szwalniczych i przywięziennym zakładem pracy.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski powiedział, że kontrolę w przedsiębiorstwie przeprowadzili funkcjonariusze katowickiej delegatury Biura.

„Trwała ona do końca października, zakończyła się podpisaniem protokołu kontroli przez kontrolowaną firmę” – powiedział Temistokles Brodowski.

„Agenci ujawnili naruszenia Prawa zamówień publicznych i w związku z tym planowane są dalsze czynności pokontrolne” – zaznaczył, ale nie ujawnił jakie.

Kontrola CBA w „Rakonie” dotyczyła tego, czy przedsiębiorstwo prawidłowo pozyskuje i udziela zleceń publicznych oraz jak wykonywane były umowy zawarte przez firmę w latach 2015–2019 – wynika z informacji.

Funkcjonariusze szczegółowo analizowali zlecenia na roboty budowlane uzyskiwane przez „Rakon” z puli zleceń udzielanych przywięziennym zakładom pracy, które korzystają z pracy osadzonych, przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane.

„Rakon” mieści się w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Produkuje odzież roboczą i medyczno-higieniczną.

PAP

drukuj