Autorstwa Pit1233 - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31262897

Bydgoszcz: Ogłoszono przetarg na naprawę Mostu Uniwersyteckiego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przeprowadzenie naprawy Mostu Uniwersyteckiego przez Brdę. Przeprawa z powodu uszkodzeń grożących katastrofą została zamknięta 29 stycznia.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem podpór mostu, aby możliwa była naprawa. Gotowe są trzy z czterech podpór, a zakończenie robót przewidziano na koniec kwietnia.

Ogłoszony przetarg obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia wszystkich węzłów mocujących wanty (liny) do przęsła mostu zgodnie z dokumentacją projektową. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie obiektu do pełnej funkcjonalności, zgodnie z założeniami projektowymi, wymaganiami przepisów i norm.

ZDMiKP zakłada, że prace naprawcze można będzie wykonać w ciągu 180 dni. Jednak w związku z ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, możliwa jest realizacja w dłuższym, nawet 300-dniowym terminie. Przy wyborze ofert preferowany będzie najkrótszy termin realizacji przedsięwzięcia.

Most Uniwersytecki został zamknięty z powodu stwierdzenia odkształcenia elementów mocujących wanty do płyty mostu. Te połączenia przęseł z wantami są za słabe i mogą nie utrzymać ciężaru całego obiektu.

Trasa Uniwersytecka wraz z Mostem Uniwersyteckim została oddana do użytku 12 grudnia 2013 r. Most ma dwa stalowe przęsła, a pylony przeprawy w wysokości 70 m ukształtowano w formie przenikających się podków. Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin, z których najdłuższe mają 160 m.

PAP

drukuj