fot. PAP

Belka przed Trybunał Stanu. PiS złoży dziś wniosek

Klub PiS złoży dziś zapowiadany wcześniej wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Marka Belki. Wniosek jest następstwem afery taśmowej.

Tygodnik „Wprost” opublikował rozmowę Marka Belki z szefem MSW Bartłomiejem Sienkiewiczem. Na nagraniu słychać, jak panowie rozmawiają o wsparciu budżetu państwa przez bank centralny, kilka miesięcy przed wyborami, które – jak się obawiają – mógłby wygrać PiS.

W zamian za wsparcie prezes NBP stawia warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, jak również zmiany ustawy o banku centralnym.

Niedługo po tych słowach Rostowski został zdymisjonowany. Później rozpoczęły się prace nad nowelą ustawy. Poseł Adam Rogacki podkreśla, że NBP stoi na stabilności polskiej waluty i ta stabilność powinna być niezależna od polityki.

– To jest złamanie podstawowych zasad. Tego typu rozmowy o wspólnej polityce gospodarczej rządu i banku centralnego powinny się odbywać na posiedzeniu Rady Ministrów, komisji sejmowej, komitecie stałym Rady Ministrów, ale nie przy wódce w knajpach; tak, jak mogliśmy to usłyszeć. Uważamy, że w tym przypadku łamanie prawa i postanowień Konstytucji RP, czyli tej niezależności politycznej banku centralnego jest w tych rozmowach wprost potwierdzone. Skoro mamy takie dowody, które cała Polska  mogła usłyszeć, to w tej sytuacji odpowiedzialna opozycja nie ma właściwie innego wyboru, jak poprosić właściwy organ, który jest do tego powołany czyli Trybunał Stanu o rozstrzygnięcie tej sprawy – zaznacza poseł Adam Rogacki.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, prawo do pociągnięcia prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie Sejmowi.

Wstępny wniosek w tej sprawie może być złożony marszałkowi sejmu przez co najmniej 115 posłów. Uchwałę o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

RIRM

drukuj