fot. PAP/Rafał Guz

Będą zmiany w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa

Premier Beata Szydło ma dziś przedstawić zmiany w sposobie zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Plan szefowej rządu ma poprawić sytuację w spółkach. Zapowiedziała także utworzenie agencji nadzorującej państwowe podmioty.

Nową agencją będzie kierować menedżer, który ma m.in. ustanowić przejrzyste zasady wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych. Do zadań agencji będzie należało stworzenie systemu nadzoru nad środkami wydawanymi w spółkach na marketing, promocję i usługi zewnętrzne.

W celu lepszego zarządzania spółkami może powstać zupełnie nowe ciało – mówi Grzegorz Gorczyca, dyrektor wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Z planu Morawieckiego wynika informacja, że może powstać holding, który będzie zrzeszał te największe, strategiczne spółki, które będą działały chyba pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju. Natomiast szereg mniejszych spółek o znaczeniu lokalnym może przejść pod nadzór wojewody, a część pod nadzór ministerstw, które będą je wykorzystywały jako narzędzie własnej polityki. Sądzę, że zmiany będą wpływały na lepsze zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa, który (jeszcze na dzisiaj) jest znaczny, mimo że wiele spółek zostało sprzedanych. Szereg spółek jest notowanych na giełdzie – wskazuje Grzegorz Gorczyca.

Zmiany rozpoczęły się od decyzji likwidacji resortu skarbu oraz powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Obecnie za politykę kadrową w spółkach Skarbu Państwa odpowiedzialny jest minister Henryk Kowalczyk. To na nim spoczywa odpowiedzialność zamknięcia procesu likwidacji resortu skarbu oraz wdrożenia nowego sposobu zarządzania i kontroli spółek.

RIRM

drukuj