ARiMR wznowiła wydawanie decyzji ws. wypłat pomocy suszowej dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła 28 stycznia wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź – poinformowała we wtorek Agencja.

ARiMR wyjaśniła, że pod koniec ub.r. wstrzymano wypłatę tych odszkodowań z powodu wyczerpania przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

„Początkowo rząd przeznaczył na pomoc klęskową 1,5 mld zł. Ta kwota okazała się niewystarczająca. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło bowiem w ubiegłym roku 334 749 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę lub powódź. Ich łączna kwota wyniosła blisko 2,2 mld zł. Rząd na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego podjął więc decyzję o zwiększeniu o ponad 700 tys. zł puli środków na rekompensaty” – dodano w komunikacie.

Agencja poinformowała, że do tej pory pomoc otrzymało ponad 211 tys. rolników, a na ich konta przelano blisko 1,6 mld zł.

„Tylko po ponownym uruchomieniu wypłaty rekompensat, czyli od 28 stycznia, Agencja do 4 lutego zrealizowała 26 148 płatności na kwotę ponad 201 mln zł” – zaznaczono.

PAP/RIRM

drukuj