Apel Centrum Życia i Rodziny do Prezydenta RP ws. skandalicznych działań władz ZHP wśród młodzieży

Centrum Życia i Rodziny w imieniu rodziców i wychowawców wystosowało list do prezydenta Andrzeja Dudy ws. działań podejmowanych przez obecne władze Związku Harcerstwa Polskiego. Prezes fundacji Paweł Kwaśniak wskazuje m.in. na promowanie wśród dzieci i młodzieży homoseksualizmu oraz permisywnej edukacji seksualnej oderwanej od norm moralnych.

Związek Harcerstwa Polskiego jest objęty Honorowym Protektoratem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

„Władze ZHP propagują wśród dzieci i młodzieży homoseksualizm i inne dewiacje oraz edukację seksualną odrzucającą miłość, wierność, odpowiedzialność, małżeństwo i rodzinę jako kontekst ludzkiej seksualności. Takie działania stoją w jawnej sprzeczności z zasadami zapisanymi w Prawie Harcerskim, podważając zasady przyzwoitości i moralności, które powinny charakteryzować harcerza. Działania władz ZHP nie tylko uderzają w wiarygodność tej zasłużonej organizacji, ale także narażają na szwank autorytet Prezydenta RP jako jej Honorowego Protektora” – podkreśla Paweł Kwaśniak.

Prezes zaznacza, iż obecne działania władz Związku Harcerstwa Polskiego naruszają fundamentalne zasady określone w Statucie ZHP: depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali wśród dzieci i młodzieży czystość

seksualną aż do ślubu; odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne oraz wskazuje na małżeństwo kobiety i mężczyzny jako właściwy kontekst ludzkiej seksualności oraz godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości.

Szczegółowe informacje na temat promocji homoseksualizmu i innych form deprawacji dzieci i młodzieży w ZHP można znaleźć na stronie internetowej: www.teczowezhp.pl.

Poniżej pełna treść listu prezesa Pawła Kwaśniaka do prezydenta Andrzeja Dudy.

RIRM

drukuj