Apel Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu o udział w Marszu Niepodległości i Solidarności 13 grudnia 2012 roku w Warszawie

Trzydzieści jeden lat temu dobiegający kresu reżym komunistyczny wydał wojnę społeczeństwu, aby zniszczyć jego aspiracje do wolności i odebrać nadzieję. Z opozycją rozprawiono się siłą, uwięziono tysiące, wielu zamordowano. Kraj na lata pogrążył się marazmie, a nadzieję odzyskał dopiero z początkiem lat 90.

Przeszło dwadzieścia lat później ofiary tamtych zbrodni wciąż nie doczekały się sprawiedliwości, a oprawcy pozostają bezkarni. Nadzieje wiązane ze znów wolną i suwerenną Rzeczpospolitą zostały zrealizowane tylko w części. W ostatnich latach coraz intensywniej do naszego życia publicznego wracają metody sprawowania władzy i komunikowania się społecznego wszechobecne w minionym systemie totalitarnym: znów praca w instytucjach państwowych i samorządowych jest tylko dla „swoich”, znów wraca nowomowa z odwracaniem wektorów znaczeniowych – kłamcami smoleńskimi nazywa się nie tych, którzy je wprowadzają, lecz, tych, którzy o prawdę o Smoleńsku walczą, mowę nienawiści przypisuje się nie tym, którzy ją powszechnie stosują., lecz tym, których za jej pomocą próbuje się niszczyć itd.. Z tym nie wolno się pogodzić, a naszą niezgodę trzeba demonstrować. Marsz Niepodległości i Solidarności 13 grudnia, w 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przypomni o nieukaranych zbrodniach komunistycznych i ofiarach tych zbrodni, zademonstruje też naszą niezgodę na taki sposób funkcjonowania demokracji w naszym kraju.

Marsz będzie także manifestacją przywiązania Polaków do ich tradycji i narodowych wartości, zwłaszcza do niepodległości i suwerenności. Demonstracja ta jest znakiem sprzeciwu wobec działań władz podważających instytucje takie, jak rodzina, która gwarantuje stabilność społeczeństwu, i Kościół, który zapewnia trwałość naszych tradycji i chrześcijańskich wartości. Marsz jest znakiem sprzeciwu wobec głosów i działań zmierzających do ograniczenia polskiej suwerenności. Nie wolno milczeć i pozostać biernym, gdy przedstawiciel państwa polskiego otwarcie wzywa obce państwo do objęcia przywództwa w Europie, a lider partii reprezentowanej w Sejmie wzywa Polaków do wyrzeczenia się polskości. Rządząca koalicja od dawna przekonuje Polaków, że najważniejsze jest „tu i teraz” i „ciepła woda w kranie”. Warto przypomnieć słowa Benjamina Franklina, że społeczeństwo, które rezygnuje z wolności dla chwilowego poczucia bezpieczeństwa, nie zasługuje ani na wolność, ani na bezpieczeństwo i straci jedno i drugie. Warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II: „Wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się przez zmagania”.

Przesłaniem marszu będzie przestrzeganie przed współczesnymi zagrożeniami dla niepodległości Polski. Marsz będzie sygnałem dla władz i przypomnieniem, że Polska jest wspólną wartością Polaków, że mandat zdobyty w wyborach nie upoważnia nikogo do dysponowania tym, co zostało zdobyte pracą i ofiarami wielu pokoleń Polaków i co jest naszym podstawowym dobrem.

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu mamy szczególny obowiązek moralny i patriotyczny apelować zwłaszcza do środowisk akademickich o liczny udział w marszu, który ma przypominać ideały „Solidarności” – ruchu społecznego, który poruszył miliony Polaków i po latach doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak naszym patronem jest profesor Lech Kaczyński wieloletni wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

W imieniu 258 członków AKO

Przewodniczący AKO

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

drukuj