fot. twitter.com/MEN_GOV_PL

A. Zalewska: szkoła branżowa będzie dostosowywać się do pracodawców

Szkoła branżowa ma być szkołą elastyczną, która będzie dostosowywać się do pracodawców – powiedziała w piątek minister edukacji Anna Zalewska podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

W czasie posiedzenia RDS rozmawiano na temat reformy edukacji, która wprowadza szkoły branżowe. Strona społeczna w podjętej uchwale pozytywnie oceniła zmiany w obszarze kształcenia zawodowego.

Anna Zalewska podkreśliła, że część postulatów strony społecznej, które są zawarte w uchwale, zostało zrealizowanych.

„70 proc. państwa postulatów zostało zrealizowanych w ustawach i rozporządzeniach” – oświadczyła.

„Szkoła branżowa ma być szkołą elastyczną, która będzie się dostosowywać do pracodawców. Mamy narzędzia i instrumenty, z których dowolnie mogą skorzystać pracodawcy” – powiedziała minister.

Zaznaczyła, że w kwestii zmian w szkołach zawodowych potrzebna jest duża aktywność pracodawców.

Zwróciła uwagę, że pracodawcy mogą zakładać szkoły branżowe.

„Wiemy, że państwa irytuje to, że musicie się zajmować polonistami, matematykami itd. My państwu pomożemy, są na to pieniądze, jest gotowy na to system” – przekonywała Zalewska.

Jak mówiła, ostatnie lata doprowadziły do tego, że są luki pokoleniowe na rynku pracy.

„Branża nie może czekać ani roku, ani dwóch” – zaznaczyła. Podkreśliła, że ministerstwo stara się kojarzyć szkoły z pracodawcami.

W podjętej uchwale czytamy m.in., że strona społeczna RDS ocenia, że „reforma systemu kształcenia zawodowego polegająca na wzmocnieniu praktycznej nauki w miejscu pracy oraz lepszym powiązaniu kierunków i treści kształcenia z potrzebami rynku pracy jest ważnym i potrzebnym kierunkiem dostosowania do wyzwań społeczno-gospodarczych Polski”.

„W ocenie partnerów społecznych zmiana ta powinna być przygotowywana w ścisłej współpracy z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców oraz związkami zawodowymi i bazować na rozwoju współpracy szkół z przedsiębiorstwami” – podkreślono.

Strona społeczna zarekomendowała m.in., aby wprowadzić stałe szkolenia profesjonalnych doradców zawodowych pracujących w szkołach, badać losy absolwentów szkół zawodowych, poszerzyć współpracę między pracodawcami a szkołami branżowymi, uwolnić stawki wynagrodzeń nauczycieli zawodowych, aby mieli oni możliwość uzyskiwać płace na poziomie stawek rynkowych dla fachowców w danym zawodzie.

Zgodnie z reformą edukacji dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany. Docelowo będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną; gimnazja będą zlikwidowane.

 PAP/RIRM

drukuj