fot. twitter.com/KancelariaSejmu

5 mln zł na odbudowę dróg i mostów zniszczonych przez powodzie w Małopolsce

Ponad 5 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę dróg i mostów zniszczonych przez powodzie w Małopolsce. Dotacje z budżetu państwa trafią łącznie do dziewięciu gmin. Pieniądze zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymały je między innymi władze Czarnego Dunajca oraz Poronina.

Dotacje będą skierowane między innymi na naprawę dróg, remont wodociągu czy ujęcia wody pitnej. Łącznie zaplanowano 20 zadań.

Podczas przekazania promes, wojewoda małopolski Piotr Ćwik zaznaczył, że jest to koło ratunkowe od rządu dla samorządów.

– Tym razem mówimy o kwocie ponad 5 mln zł, ale od początku roku to już ponad 120 mln zł środków, które zasiliły budżety samorządów. Za każdym razem przy okazji promes przypominam, że jest to swoiste koło ratunkowe, które rząd przekazuje samorządom w bardzo wymiernej formule środków finansowych po to, aby naprawiać infrastrukturę drogową, odbudowywać miejsca, które zostały zniszczone. Przecież w tej puli pond 120 mln przekazanych już w tym roku były też środki na stabilizację osuwisk. To bardzo ważne działanie, które także jest potrzebne, aby przeciwdziałać ewentualnym następstwom ruchów osuwiskowych ziemi na terenie naszego województwa – wskazał Piotr Ćwik.

W latach 2016-2019 małopolskie samorządy otrzymały łącznie blisko 314 mln zł na odbudowę zniszczonej przez klęski żywiołowe infrastruktury. W ubiegłym roku w ramach tych środków odbudowano 279 km dróg gminnych i powiatowych oraz 44 mosty i przepusty.

RIRM

drukuj