Wypowiedź pos. Jana Szyszko, byłego ministra środowiska podczas wysłuchania publicznego w Brukseli ws. dyskryminacji TV Trwam

Chciałem najpierw serdecznie podziękować organizatorom za to, że mogę po raz kolejny powiedzieć parę słów w gmachu Parlamentu. Zainteresowałem się sprawą wtedy, kiedy Telewizja TRWAM nie uzyskała koncesji. Rozpocząłem dyskusję z przedstawicielami Krajowej Rady. Oczywiście dyskusję również pisemną w formie listu otwartego. I chyba pan przewodniczący Dworak zgodzi się ze mną, bo taki jest wydźwięk jego odpowiedzi, że głównym powodem tego, że Telewizja TRWAM nie dostała koncesji jest jej inność. Na czym polega ta inność? Jak się prześledzi telewizję komercyjną i telewizję publiczną to tam dominują generalnie sprawy być może ważne, z punktu widzenia jednostki tragiczne.

 

 

Natomiast wiele spraw niezwykle ważnych dla Polski jest całkowicie pomijanych. I może dam tu jeden przykład i za to będę dziękował tutaj również Telewizji TRWAM. A mianowicie w Unii Europejskiej w tej chwili istnieje koncepcja zrównoważonego rozwoju. A koncepcja zrównoważonego rozwoju to nic innego jak szybki wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka. I gdy popatrzy na wiele aspektów Polska to jest kraj ogromnego sukcesu. Sukcesu w zakresie właśnie zrównoważonego rozwoju i polskie sukcesy w zakresie redukcji emisji gazu cieplarnianych do atmosfery są tego przykładem. Ale takim ewidentnym przykładem polskiej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju są polskie Lasy Państwowe.

Polskie Lasy Państwowe są unikatowe w skali świata. Ciągle rąbiemy lasy a mamy ich coraz więcej, użytkujemy drewno coraz więcej przyrasta, polujemy uzyskujemy jagody, grzyby. I nie zginął nam ani jeden z występujących gatunków, wręcz odwrotnie eksplozja gatunków, które zniknęły już dawno z części mapy Zachodniej Europy. I w pewnym momencie z skrytości gabinetów postanowiono dokonać dekompozycji polskich lasów państwowych, rozpocząć proces ich prywatyzacji. Odbyło się to bez żadnej informacji w środkach społecznego przekazu i w telewizji komercyjnej. Natomiast mówiono o tym w telewizji TRWAM. Dziękuje za to Ojcze Dyrektorze i całej Telewizji, że udało się zorganizować ponadpartyjny, ponad ogólnonarodowy ruch społeczny.

W ciągu krótkiego czasu udało się zebrać dzięki inicjatywie Prawa i Sprawiedliwości. To było dwa i pół roku temu. Wszystkim posłom serdecznie dziękuje. Dzięki Stowarzyszeniu Ogólnopolski Ruch w ciągu krótkiego czasu, zebraliśmy ponad milion dwieście tysięcy podpisów i rząd z tego się wycofał po cichutku. Jest to wielka chwała obecnego rządu ale to jest wielka chwała dla ruchu społecznego, który potrafił obronić Lasy Państwowe. Będziemy o Lasach Państwowych i o polskich sukcesach mówić na spotkaniu w Parlamencie w październiku. O tym jak je powinna również wykorzystywać Europa, bo to jest wzór dla Europy. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuje jeszcze raz i za to, że mogłem zabrać głos i za to, że udało się obronić to co jest tak niezwykle cenne, nie tylko dla Polski ale i dla całej Europy. Dziękuje bardzo.

Pos. Jan Szyszko

drukuj