Wypowiedź o. Jana Króla CSsR, członka Fundacji Lux Veritatis podczas wysłuchania publicznego w Brukseli ws. dyskryminacji TV Trwam

Serdecznie dziękuję za możliwość wypowiedzi. Można wiele mówić. Padło dużo argumentów, ale myślę, że bardzo ważny jest kontekst w którym zapadały decyzje koncesyjne w 2011 r. Bardzo często mówi się, że KRRiT jest organem konstytucyjnym, niezależnym i tu zgoda, tak być powinno. Ale czy jest? Pamiętajmy, że co roku, a więc również w 2011 KRRiT składała sprawozdania Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi. Warto pamiętać, że w 2011r. Sejm i Senat sprawozdania odrzuciły.

 

 

Gdyby to samo zrobił Pan Prezydent Bronisław Komorowski, KRRiT w tym składzie przestałaby istnieć. Pan Dworak, Luft i wszyscy inni po prostu nie mieliby pracy, przynajmniej w KRRiT. Myślę, że jako dziennikarzowi – bo pracuje w Radiu Maryja i w TV Trwam – obywatelowi polskiemu, księdzu, wypada zadać pytanie. Wolno mi to zrobić. Czy przypadkiem nie zapadły jakieś ustalenia? Bo jak słyszę od ludzi, którzy się na tym znają w tym procesie koncesyjnym, o którym mówimy koncesje dostały dwa podmioty związane z kancelarią prezydenta i obozem lewicowym. Ja tego nie wiem, ale o tym słyszałem. Dlatego pytam.

Inna bardzo ważna kwestia, która każe stawiać pytania. Sąd Wojewódzki podkreślał, że wszystkie podmioty, które otrzymały koncesję w momencie składania dokumentów – bo to jest ważny moment – były nadawcami. Miały już koncesję. Zacząłem się zastanawiać i szukać, kiedy te podmioty złożyły dokumenty o koncesję na nadawanie telewizyjne, bo ta koncesja na multipleks miała być koncesją rozszerzającą. Trzeba było być nadawcą. Nie miałem dużo czasu, musiałem wyjechać, ale znalazłem informacje, że spółka STAVKA złożyła dokumenty na koncesję na nadawanie telewizyjne przez satelitę.

Pierwsza informacja była bodajże z 11 lutego 2011r. Być może złożyli wcześniej. Takiej informacji nie znalazłem. Trzeba byłoby poszukać w dokumentach KRRiT. Przypomnę, że te trzy spółki, które otrzymały koncesję rozszerzającą na multipleksie, koncesję satelitarną otrzymały 24 i 25 lutego. Po co był ten pośpiech. No i gdyby go nie było, to by nie mogli dostać tej drugiej koncesji. Kończąc powiem tylko tyle, że Fundacja Lux Veritatis złożyła dokumenty na nadawanie przez satelitę w grudniu 2002r. przed rocznicą powstania Radia Maryja i koncesję otrzymaliśmy 13 marca.

Tak więc KRRiT potrzebowała trzech miesięcy na rozpatrzenie tego wniosku i przydzielenie nam koncesji. Tutaj chyba były bardzo krótkie terminy. Tylko pytam. Dlaczego? Kończąc, chciałem podkreślić, że Fundacja Lux Veritatis nie żąda dla siebie żadnych przywilejów. Chcemy być traktowani jak każdy inny podmiot działający zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. Dziękuję pięknie.

 

o. Jan Król CSsR

drukuj