Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Warszawa 5 kwietnia 2012r.

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
01-201 Warszawa
ul. Wolska 46/48

Oświadczenie
Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” ws. protestu głodowego w obronie polskiej historii

W imieniu Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia pragnę wyrazić serdeczne poparcie dla Protestujących w obronie prawa do rzetelnej edukacji polskiej młodzieży. Działacze opozycyjni, którzy podjęli najbardziej drastyczny protest strajk głodowy mają pełne prawo powiedzieć rządzącym – nie o taką Poskę walczyliśmy.

Polskę bez tożsamości, bez prawdy, bez pamięci i bez historii.

Rząd, który zmieniając podstawę programową ogranicza dostęp młodzieży szkolnej do wiedzy o historii Polski i jej dorobku kulturowym, działa na szkodę własnego państwa i własnego narodu. Młodzi ludzie, poprzez takie zmiany będą pozbawieni szerokiej i gruntowej wiedzy, która jest gwarancją dokonywania dojrzałych i przemyślanych wyborów życiowych. Decyzje Ministra Edukacji Narodowej są w istocie wynarodowieniem polskiej młodzieży i niszczeniem państwowości polskiej.

Z całą mocą, wspierając protestujących Kolegów domagamy się od rządu niezwłocznego zawieszenia szkodliwego rozporządzenia i uwzględnienia racji i postulatów własnego narodu.

drukuj