Oświadczenie Centrum Życia i Rodziny ws. ataków na postać i nauczanie św. Jana Pawła II

Wobec wzmożonych ataków medialnych na osobę św. Jana Pawła II, które niweczą dobre imię polskiego Papieża, podważają jego świętość i zasługi dla Kościoła i Ojczyzny, a także próbują dezawuować jego nauczanie moralne, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw i odrzucamy oskarżenia, które – jak podają eksperci – zostały wysunięte bez krytycznej analizy źródłowej – czytamy w oświadczeniu Centrum Życia i Rodziny.