Marguerite A. Peeters

Rozmowy niedokończone z udziałem Marguerite A. Peeters  cz.I 

 

 

Rozmowy niedokończone z udziałem Marguerite A. Peeters 
cz.II

 

 


Marguerite
A. Peeters

Po 3 latach (1991-93) spędzonych na zachodzie Ukrainy w
charakterze dziennikarki, Marguerite A. Peeters zajęła się monitorowaniem
instytucji międzynarodowych i wzięła udział w licznych konferencjach
organizowanych przez ONZ w celu budowania "nowej światowej zgody" w okresie po
zimnej wojnie. Przeprowadzając wywiady z ekspertami sterującymi polityką
organizacji międzynarodowych oraz analizując teksty źródłowe, Marguerite A.
Peeters odkryła to, co miało się stać nowym wyzwaniem dla ludzkości i Kościoła
po upadku ideologii marksizmu i leninizmu: nową globalną etykę, dzięki której
kulturalne i polityczne cele zachodniej rewolucji kulturowej (maj "68)
przekształciły się w normy ogólnoświatowe. Na fali globalizacji, "wartości",
style i normy życia proponowane przez przeniknięty duchem sekularyzacji Zachód
już teraz rządzą kulturami na świecie i grożą dekonstrukcją zarówno tradycji
kulturowych jak i wiary w Chrystusa we wszystkim zakątkach naszego globu.

W roku 1995 M. Peeters stworzyła serwis informacyjny o nazwie Interactive
Information Services (IIS), którego zadaniem jest śledzenie zachodzących na
świecie zmian w wymiarze kulturalnym, politycznym i etycznym. Dotychczas
opracowała ponad 275 szczegółowych raportów na temat paradygmatów nowej etyki.
Raporty te, skierowane do prywatnego kręgu decydentów i polityków wyższego
szczebla, uczonych, specjalistów ds. kształcenia, dygnitarzy kościelnych,
organizacji pozarządowych i dyplomatów, okazały się bardzo pomocne jako
narzędzia ułatwiające zrozumienie kultury, w której żyjemy.

W roku 2003 Marguerite Peeters założyła Instytut Dynamiki Dialogu
Międzykulturowego (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics) z siedzibą w
Brukseli, który skupia grupę ekspertów zajmujących się analizą kluczowych pojęć
i mechanizmów funkcjonowania nowej światowej etyki, śledzeniem wydarzeń
dokonujących się na poziomie światowego współrządzenia oraz tworzeniem
materiałów dydaktycznych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na informacje
oraz formację z całego świata.
Marguerite Peeters prowadzi seminaria i wykłady dla wielu różnych gremiów,
zarówno katolickich jak i świeckich, w Europie, Afryce i Ameryce Północnej.
Prowadziła również zajęcia w belgijskiej filii Papieskiego Uniwersytetu
Laterańskiego, a obecnie wykłada jako "visiting professor" na Papieskim
Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie.
Urodzona w USA w rodzinie belgijskiej, M. Peeters mieszka obecnie w Brukseli.

Wyjaśnienie pojęcia "dialogu międzykulturowego": w swoim Orędziu na Światowy
Dzień Pokoju wygłoszonym 1 stycznia 2001, papież Jan Paweł II wezwał wszystkich
ludzi dobrej woli do dialogu pomiędzy kulturami i tradycjami, jako "skutecznego
narzędzia budowania cywilizacji miłości, opartego na przeświadczeniu, że
istnieją wartości wspólne wszystkim kulturom, gdyż są zakorzenione w naturze
człowieka". Instytut Dynamiki Dialogu Międzykulturowego stara się działać w tym
właśnie duchu, w przekonaniu, że dla wszystkich narodów, zakorzenionych we
własnej kulturze, nadeszła godzina, aby podjąć współpracę w celu stawienia czoła
antropologicznym i teologicznym wyzwaniom nowej, ambiwalentnej etyki globalnej
oraz wnieść swój własny wkład w rozwój cywilizacji miłości.

  

 


www.dialoguedynamics.com

 

 


Wykład Marguerite A. Peeters w WSKSiM

 


Wykład Marguerite A. Peeters w WSKSiM cz.II

drukuj