Rozmowy niedokończone: Alienacja rodzicielska

Sebastian Mojcner, wiceprezes Stowarzyszenia „Courts Child Friendly”; Jadwiga Skurzyńska, przedstawicielka alienowanych babć i dziadków; Mariusz Majewski, ojciec alienowanych dzieci; Rafał Mysiakowski, fundacja „Rzecznik Praw Dzieci”; mecenas Dariusz Szenkowski