Rozmowy niedokończone: Tożsamość i Patriotyzm w środowisku lokalnym

Tomasz Głowacki – Radny Miasta Łodzi, dr Krzysztof Kawęcki – Prawica Rzeczypospolitej, Piotr Strzembosz – Radny Sejmiku Mazowieckiego, Sławomir Wojdat – prezes Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury