fot. asd.poznan.pl/‎

Zmarł ks. prof. Marian Fąka, wybitny polski prawnik kościelny

W Poznaniu zmarł dziś ks. infułat Marian Fąka, protonotariusz apostolski, prof. dr hab. prawa kanonicznego, wieloletni wykładowca Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

Ks. Fąka za kilka dni skończyłby 89 lat (ur. 25.11.1924). Pochodził z Ostrowa Wlkp. W czasie II wojny światowej przebywał w Kielcach, gdzie zdał maturę. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze poznańskiej z rąk abp. Walentego Dymka w 1949 r. Pełnił posługę duszpasterską w Bojanowie Poznańskim i w parafii katedralnej w Poznaniu.

Studiował prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra i doktora, a w 1974 r. habilitował się na podstawie rozprawy „Stan prawny Kościoła Katolickiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815-1850 w świetle prawa pruskiego”. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny prawa kanonicznego.

Na uczelniach w Warszawie i w Poznaniu wykładał prawo kanoniczne, specjalizował się w prawie małżeńskim. Od 1957 r. pracował w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu jako notariusz, wiceoficjał, a od 1984 r. jako oficjał, czyli wikariusz sądowy. Do końca życia był sędzią diecezjalnym. Miał gruntowne wykształcenie prawnicze i wychował kilka pokoleń prawników.

Uroczystościom pogrzebowym śp. ks. Mariana Fąki 19 listopada przewodniczyć będzie ks. abp Stanisław Gądecki. O godz. 11 zostanie odprawiona w katedrze poznańskiej Msza św. Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.30 na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

ks. Maciej Szczepaniak/RIRM

drukuj