Fot. Joanna Adamik

Pobłogosławienie kaplicy w Zembrzycach

Miłość ofiarna, zatroskana o dobro drugiego człowieka, pochylająca się nad jego biedą, sprawiająca, że to, co trudne zostaje przekroczone, to miłość w której możemy doświadczać wyraźnego odblasku tej nieskończonej miłości, jaką jest sam Bóg – mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski na Mszy św., podczas której pobłogosławił kaplicę w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Caritas” im. św. Brata Alberta w Zembrzycach.

Księdza arcybiskupa przywitał dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej – ks. Andrzej Kamiński, który prosił, aby dzięki biskupiej posłudze, ośrodek został uświęcony i mógł przybliżać wszystkich do Boga.

W homilii, metropolita krakowski nawiązał do czytania z Księgi Izajasza, obrazowo opisującego nadejście Mesjasza i zapanowanie powszechnej miłości, zgody i pokoju. Zauważył, że przyjęcie Chrystusa jest w pełni możliwe tylko wtedy, kiedy serce człowieka będzie czyste, niewinne, proste i pełne ufności.

Być człowiekiem prostego serca, to zrozumieć, na czym polega prawdziwa miłość, otworzyć się na drugiego człowieka, zrozumieć go i być gotowym do posługiwania mu – mówił.

Ksiądz arcybiskup podkreślił, że Patronka kaplicy – bł. Hanna Chrzanowska – odznaczała się postawą wrażliwości, a w centrum jej zainteresowań stał człowiek i jego godność.

Niezłomna pielęgniarka, która doskonale zdawała sobie sprawę, na czym polega pielęgniarska służba, a jednocześnie cały czas przekraczała dotychczasowe schematy i szukała tych, którzy oczekiwali na pomoc – akcentował ks. abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie uroczystości, głos zabrał zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej i opiekun duchowy ośrodka – ks. Grzegorz Wicher, który podziękował księdzu arcybiskupowi za obecność i obiecał, że razem z chorymi, będzie wspierać Kościół krakowski swoją modlitwą.

Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny Caritas im. św. Brata Alberta w Zembrzycach udziela całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Pomoc obejmuje pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji. Ośrodek  został pozyskany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej od Gminy Zembrzyce. W 2006 roku rozpoczęły się prace remontowe, trwające do połowy 2011.

Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj