Misterium Męki Pańskiej w Szczecinie

Alumni i przyjaciele Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie zapraszają na przedstawienie ukazujące mękę Jezusa Chrystusa. Wydarzenie odbędzie się w szczecińskim Seminarium przez najbliższe dwa weekendy pod hasłem „Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?”.

Co roku szczecińska „Pasja” przybiera nieco inną formę. Organizatorzy zwracają uwagę na elementy, które nie zostały aż tak podkreślone w latach poprzednich, a dzięki ich ukazaniu, uwrażliwią odbiorcę na wymowę, a także kontekst poszczególnej sceny. Jak twierdzi jeden z organizatorów al. Konrad Sidor, w tym roku spektakl będzie spełniał antyczną zasadę trzech jedności, skupiając się na samej śmierci Chrystusa.

– To będzie jedność miejsca, czasu i wydarzenia. Będziemy przeżywać tylko jedno wydarzenie jakim jest śmierć Pana. W tegorocznym scenariuszu misterium pasyjnego nie zabraknie trudnych pytań. Czym jest dziś cierpienie i śmierć krzyżowa Chrystusa? Dlaczego przy naszych codziennych krzyżach mamy pamiętać o Krzyżu Chrystusowym? – podkreśla al. Konrad Sidor.

Organizator al. Łukasz Knapkiewicz wyjaśnia, że istota spektaklu to uwrażliwienie odbiorcy na Krzyż Chrystusa, który jest przyczyną nie tylko niezawinionego cierpienia, ale i naszego Odkupienia.

– Nasza „Pasja” będzie inna niż pozostałe. Na długość dwóch aktów chcemy zatrzymać widza pod krzyżem. Spowolnić jego kroki i bicie serca, by znalazł chwilę, aby (miejmy nadzieję) kolejny raz odpowiedział sobie na pytanie: Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? – akcentuje al. Łukasz Knapkiewicz.

Główny organizator wydarzenia zwraca także uwagę na źródła tegorocznego przedstawienia.

– Pierwotnie chcieliśmy, aby tegoroczne Misterium Męki Pańskiej opierało się tylko na Ewangelii według św. Łukasza. Jednak, aby wzbogacić kwestie niektórych postaci, zaczerpnęliśmy z całości Pisma Świętego, w szczególności z Księgi Psalmów, a także z dzieł świętych – mówi kleryk.

Jak twierdzi alumn, głównym przesłaniem spektaklu jest ukazanie Bożego Miłosierdzia, które wypływa z chrystusowego Krzyża.

To Ono niemal bez słów gładzi ludzkie nieprawości. Chciałbym, żeby odbiorcy wychodząc z kościoła seminaryjnego, zabrali ze sobą przekonanie o pięknie Chrystusowego Odkupienia. By pomimo brutalności i szpetoty wszystkich grzechów, które człowiek zostawił pod Krzyżem, przeważył zachwyt i nadzieja, ukryte w naszym zbawieniu – wyjaśnia al. Łukasz Knapkiewicz.

Organizatorzy podkreślają, że dynamika życia w XXI w. często zmusza do nieustannej gonitwy. Przemykania między kolejnymi punktami dnia bez większego zastanowienia, bez chwili zatrzymania i refleksji. Efektem tego jest mniejsza wrażliwość na cierpienie innych, a krzyż często staje się niepoprawny.

– Czy jedno miejsce, jeden czas, jedno wydarzenie może okazać się odpowiedzią na wszystkie pytania?  Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi; wniknięcia w istotę Krzyża i doświadczenia piękna bijącego z całkowitej i bezinteresownej miłości Chrystusa – akcentuje al. Konrad Sidor.

„Pasja” odbędzie się 10,11,17 oraz 18 marca o godzinie 20.00 w Kościele Seminaryjnym (ul. Papieża Pawła VI nr 2). Wstęp na spektakle jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych grupy powyżej 4 osób proszone są o wcześniejszą rezerwację miejsc, wysyłając wiadomość na adres: pasja-awsd@o2.pl.

Anna Pleskot/RIRM

drukuj