Wielkie proroctwo Fatimy

prał. Joao Scognamiglio Cla Dias EP

Laicyzacja, kryzys Kościoła, zgorszenie, odejście od wiary, ideologie wymierzone w prawo Boże, prześladowania za wiarę… Wydaje się, że świat naprawdę zmierza ku apogeum moralnego zepsucia. Ale przecież wielkie proroctwo z Fatimy jest jasne. Serce Maryi zatriumfuje! Nie symbolicznie, nie w zaświatach, nawet nie na końcu czasów, ale tu, na tym świecie. Z orędzia fatimskiego jasno wynika, że nadejście nowej epoki – panowania Maryi – jest czymś nieodwołalnym! Książka stawia wiele pytań o przyszłość w kontekście przesłania z Fatimy i koncentruje się na tej części orędzia, w które najtrudniej dziś uwierzyć. To jedna z najważniejszych książek o objawieniach w Fatimie i ich konsekwencjach napisana ku pokrzepieniu serc ludzi wierzących.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj