Trzy miłości. Kościół – Ojczyzna-Rodzina

Zbiór kazań patriotycznych ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza wygłoszonych do wielu polskich środowisk w latach 1981-2012. Najwięcej jest kazań z ostatnich lat, podczas których Biskup Drohiczyński towarzyszy Narodowi polskiemu w jego trudnych przeżyciach i zmaganiach swoim pasterskim słowem, pełnym mądrości i życzliwości.

Wszystkie kazania w sposób szczególny akcentują sprawy związane z miłością Ojczyzny, odwołując się do polskich patronów i osób wybitnych, które wycisnęły swoje piętno w dziejach Narodu. Kazania zawierają liczne odwołania do słów bł. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego i innych duchowych przewodników Narodu, a także fragmenty tekstów literackich, będących świadectwem patriotyzmu polskich pisarzy i poetów.

Niniejszy zbiór kazań patriotycznych bp. Antoniego Dydycza zawiera w sobie „cząstkę Polski” i uczy miłości do niej, wlewając w serca ufność, nadzieję i wiarę w Opatrzność Bożą.

format: 14×20 cm, oprawa miękka, s. 396
Informacja: Fundacja „Nasza przyszłość”

drukuj