Sienkiewicz i jego rady dla Polaków

Andrzej Bielat OP

Jak chleba i wody potrzeba nam dziś znajomości i analizy dawnych wydarzeń i zrozumienia zasad, jakimi kierowali się dawni polscy zwycięzcy.

Dopiero wtedy będziemy w stanie świadomie wybierać to kim chcemy być, a kim być nie mamy ochoty. Zrozumienie własnej tradycji i chęć wierności jej zasadom jest w stanie obudzić w ludziach wolę zmian, która jest podstawowym warunkiem podjęcia prób uzdrowienia i odnowy. Sienkiewicz to człowiek, który może inspirować do wielkich słów i czynów.

Informacja Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj