Prawo do życia. Bez kompromisu

Bogdan Chazan, Maciej Müller

„Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. Moja odmowa była oczywista”
Profesor Bogdan Chazan

Dla krytyków – ta rozmowa jest wyjaśnieniem.

Dla wspierających – podziękowaniem.

Dla wszystkich – zaproszeniem do dyskusji bez uprzedzeń.

Takiego sporu nie było w Polsce od czasu wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących usuwania ciąży. W kwietniu 2014 roku profesor Bogdan Chazan jako dyrektor szpitala odmówił wykonania zabiegu aborcji. Decyzja Lekarza wywołała medialną burzę. Problem stanął na ostrzu noża. Okazało się, że ostatnie dwie dekady były czasem klarowania się poglądu Polaków na ten trudny temat. Profesor Chazan również przebył długą drogę, zanim stał się symbolem bezkompromisowej walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych.

Książka stanowi odpowiedź na postawione Profesorowi Chazanowi zarzuty. Zawiera szczegółowy opis krytycznego przypadku. Jednak, przede wszystkim, składa w niej świadectwo powołania lekarza i podejmuje trudne, lecz bardzo aktualne tematy, takie jak antykoncepcja, opieka medyczna nad kobietą w ciąży, diagnostyka prenatalna, poród a także aborcja.

 

Informacja: „Nasza Przyszłość”

drukuj