Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśścu

S. Anna Czajkowska WDC, S. Irena Złotkowska WDC

Książeczka składa się z dziewięciu krótkich części, odpowiadających dziewięciu kolejnym dniom.

Na ich treść składają się rozważania duchowe dotyczące miłosierdzia Bożego, ofiary Chrystusa, przebaczenia grzechów, potrzeby oczyszczenia, doświadczenia świętych itp. oraz propozycje tekstów modlitw za zmarłych, które uwzględniają ich szczególną sytuację. Całość poprzedzona jest rodzajem mini-katechezy na temat chrześcijańskiego znaczenia modlitwy za zmarłych.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj