ABC Chrześcijaństwa

Alfred Cholewiński SJ

Tom katechez wygłoszonych dla duszpasterzy akademickich.
W oparciu o Biblię, a przede wszystkim o tzw. kerygmat apostolski, Autor stara się odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących chrześcijaństwa.

Chciałbym w oparciu o Biblię przedstawić ABC chrześcijaństwa.
Czym ono jest?
Jak Pan Bóg sobie je wyobraża?
Po co w ogóle zainicjował taki fakt w historii ludzkości?
Pragnę w świetle tych najbardziej ogólnych – ale też i najbardziej istotnych – problemów zweryfikować to, co my w Kościele robimy i jak żyjemy.
Czy jest to zgodne z zamiarem Boga?
Po co jest Kościół?
Jaką mu Bóg powierzył misję?
Dlaczego Chrystus zostawił go na ziemi?
Zacznijmy więc od sedna rzeczy, by później – wycho­dząc od rdzenia chrześcijaństwa – wyprowadzić wnioski bardziej praktyczne.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj