XXX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

Wpisy

[TYLKO U NAS] O. S. Pacholski OSPPE: W trudnych czasach potrzeba skierowania naszych myśli ku Ewangelii

W trudnych czasach potrzeba skierowania naszych myśli ku temu, co nas podnosi i daje nam siłę, z czego możemy czerpać inspirację i moc do działania – ku Ewangelii. Ona zawsze nas unosi i uwzniośla ludzkie życie – powiedział o. Samuel Pacholski OSPPE, przeor Jasnej Góry, podczas drugiego dnia XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. 

[TYLKO U NAS] Prezydent A. Duda: Rodzina Radia Maryja daje piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej miłości bliźniego i nadziei

Działając w ewangelicznym duchu Rodzina Radia Maryja daje piękne świadectwo żywej wiary, niewyczerpanej miłości bliźniego i nadziei. Dziękuję zwłaszcza za troskę o nasze największe doczesne wspólne dobro – o Rzeczpospolitą. Dziękuję za kultywowanie tradycyjnych, lecz zawsze aktualnych wzorców i łączenie zaangażowania religijnego z aktywnością obywatelską – napisał w liście skierowanym do uczestników XXX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę prezydent Andrzej Duda. Słowa głowy państwa odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP.