Wpisy

80. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” – organizacji powołanej przez Polaków w celu ratowania Żydów

80 lat temu, 4 grudnia 1942 r., powstała Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj „Żegota”. W okupowanej Europie była to jedyna oficjalnie afiliowana organizacja powołana w celu udzielania pomocy Żydom. Jej konspiracyjna działalność polegała na znajdowaniu kryjówek, wystawianiu fałszywych dokumentów, dostarczaniu leków oraz wypłacaniu zapomóg finansowych dla ukrywających się Żydów.

Warszawa: powstał mural poświęcony „Żegocie”

Mural poświęcony Radzie Pomocy Żydom „Żegota” – z okazji 75. rocznicy jej utworzenia – powstał z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie. Ma popularyzować historię pomocy polskim Żydom podczas wojny oraz przypomnieć o odwadze osób związanych z „Żegotą”.

75 lat temu powstała „Żegota”

75 lat temu, 4 grudnia 1942 r. w Warszawie przy Delegaturze Rządu na Kraj, z przekształcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” – jedyna w okupowanej przez Niemców Europie instytucja państwowa ratująca ludność żydowską od zagłady.