Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. A. Jabłoński: Próbuje się nas przekonać, że tradycyjne pojmowanie małżeństwa powinno mieć inne narzucane sensy. Traktowane jest ono jako forma, w której nie ma miejsca na wolność

Następuje próba narzucania znaczeń. Znaczenia, które są ugruntowane w tradycji, w zwyczaju, w tekstach, zostają poddawane pewnej formie przekształceń, a niekiedy tracą swój podstawowy sens. Próbuje się przekonać nas, że tradycyjne, ugruntowane we wspólnocie cywilizacji Zachodniej, pojmowanie małżeństwa powinno mieć inne narzucane sensy, które odbiegają od tradycji. Małżeństwo tradycyjne traktowane jest jako forma, w której nie ma miejsca na wolność, bo wszyscy są sobie podporządkowani i występują formy nacisku, niedopuszczalnej władzy – zwracał uwagę prof. Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w niedzielnych „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

„Nasz Dziennik”: Ideologia przeciw małżeństwu

Ideologia genderyzmu jest wroga człowiekowi, ma na celu zniszczenie porządku naturalnego, a w konsekwencji cielesno-duchowej integralności człowieka: człowiek przestaje być uznawany za niepowtarzalną osobę ze wszystkimi wymiarami jej cielesności, z jej historycznymi i społecznymi uwarunkowaniami, stając się biomateriałem, służącym dowolnemu zaspokajaniu przyjemności własnych bądź cudzych. Natura ludzka, stworzenie rozumiane jako mężczyzna i kobieta, winna w pierwszej kolejności zostać zdekonstruowana, a więc unicestwiona, by później móc być całkowicie dowolnie od nowa konstruowana i definiowana. Cóż za diabelska gra, która tutaj rozgrywana jest z człowiekiem. Gra, która stoi w całkowitej sprzeczności wobec antropologicznej i chrześcijańskiej zasady, iż „godność człowieka jest nietykalna” – wskazuje ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, na łamach „Naszego Dziennika”.

Ks. D. Chmielewski SDB: Przysięga małżeńska jest niesamowitym egzorcyzmem w indywidualnym toczeniu walki o wierność

Jeśli mąż odwrócił serce od swojej żony i szuka serca innej kobiety, Bóg nie wysłucha żadnej jego prośby. Przysięga małżeńska jest niesamowitym egzorcyzmem w indywidualnym toczeniu walki o wierność, który powinien być odnawiany w waszych małżeństwach. Wspólna modlitwa musi przebiegać w jedności fizyczno-emocjonalno-duchowej – podkreślał ks. Dominik Chmielewski SDB, duchowy przywódca Wojowników Maryi, podczas konferencji po XV Marszu dla Życia i Rodziny.

Prezydium Episkopatu ws. Konwencji Stambulskiej: małżeństwo to trwały związek kobiety i mężczyzny

Prezydium Episkopatu wydało oświadczenie w sprawie toczącej się debaty na temat przyjętej 11 maja 2011 roku „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” zwanej Konwencją Stambulską. Przypomina stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do jej odrzucenia. Popiera równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

„Tak na Serio” – rusza 7. edycja ogólnopolskiego Tygodnia Modlitw za powołanych do Małżeństwa

Dziś rusza ogólnopolski Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”. To już 7. edycja wydarzenia. Przez siedem dni uczestnicy będą modlić się za osoby, których Bóg wzywa na drogę życia małżeńskiego. Ważnym punktem inicjatywy jest odnowione przyrzeczeń małżeńskich, natomiast narzeczeni otrzymają błogosławieństwo.

Nowy dekret o przygotowaniu do małżeństwa

Konferencja Episkopatu Polski wypracowała nowy dekret o przygotowaniu do małżeństwa. Dokument ma być pomocą dla narzeczonych. Koncentruje się na sporządzeniu tzw. protokołu przedślubnego. Nie może być to czynność wyłącznie urzędowa, ale także duszpasterska.

Rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

W 22 krajach rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. W Polsce czynny udział w jego obchodach bierze 20 miast. W ramach Tygodnia Małżeństwa organizowane są w nich wydarzenia mające na celu wspomaganie małżonków w budowaniu trwałej i bliskiej więzi dającej poczucie bezpieczeństwa i szczęścia we współczesnym świecie.