Wpisy

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na jednego Polaka w 2022 roku wyniósł ok. 2250 zł

Przeciętny dochód rozporządzalny na jednego Polaka w ubiegłym roku wyniósł blisko 2250 zł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik to suma wszystkich bieżących dochodów gospodarstwa domowego, pomniejszona o podatki oraz składki ubezpieczeniowe i zdrowotne. W porównaniu z rokiem 2021 kwota jest wyższa o blisko 190 zł, czyli o 9,1 procent.