Wpisy

Sukces e- zwolnień medycznych

Lekarze bardzo szybko przystosowali się do nowych zwolnień lekarskich. Dziś 99 procent medyków wystawia e- zwolnienia. Papierowe zwolnienia wystawiane są bardzo rzadko, na przykład kiedy zabraknie prądu bądź nie można połączyć się z internetem.