Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM „Fenomen św. Hieronima”


Pobierz Pobierz

W duchowości starożytnego chrześcijaństwa, a zwłaszcza w upowszechnianiu życia
monastycznego, ważna rola przypadła św. Hieronimowi. Jest to postać nie mniej
barwna i kontrowersyjna od św. Augustyna. Zgodnie jednak z tym, co mówił Pan
Jezus, że tylko ludzie gwałtowi zdolni są posiąść Królestwo niebieskie (por.
Mt 11, 12), święci rzadko poddają się naszym ciasnym wyobrażeniom o doskonałości.
Tenże święty należy do grona największych teologów, a tym samym do grona czterech
łacińskich Ojców Kościoła. W 1295 roku razem ze św. Ambrożym, św. Augustynem
i św. Grzegorzem Wielkim został ogłoszony Doktorem Kościoła. Jest jednym z
inicjatorów życia zakonnego na Zachodzie…

drukuj