Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM


Pobierz Pobierz

Kult człowieczeństwa Chrystusowego

W najbliższą sobotę będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, czyli pamiątkę chwili, gdy po dialogu archanioła Gabriela z kilkunastoletnią
Maryją, mocą Ducha Świętego poczęła Ona Dziecię, któremu nadano imię Emmanuel,
to znaczy "Bóg z nami".
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona ostatnio także jako Dzień Świętości
Życia, w istocie jest pamiątką Wcielenia, czyli wejścia Boga w ludzką historię.
Z tej racji nierozerwalnie wiąże się ona z obchodzonym za 9 miesięcy Bożym
Narodzeniem. Jednym z elementów podkreślających ten związek jest przyklęknięcie
zarówno podczas Mszy św. w Zwiastowanie Pańskie i w Boże Narodzenie na słowa
Wyznania wiary, które mówią o tym, że Jezus Chrystus "za sprawą Ducha przyjął
ciało z Dziewicy Maryi".
Prawda o Wcieleniu Syna Bożego, o tym, że Druga Osoba Przenajświętszej Trójcy
przyjęła ludzkie ciało, stanowi samo sedno naszej wiary. I choć przekracza
ona pojęciowe możliwości naszego rozumu, to jednak bez wahania przyjmujemy
ją jako zdumiewający wyraz Bożego Miłosierdzia wobec ludzkości…

drukuj