Rozmowy niedokończone: Koronacja Figury Matki Bożej Fatimskiej – 11 czerwiec 2017 – wpływ nabożeństw fatimskich i kult Figury Matki Bożej Fatimskiej na proces wyzwalania z nałogu pijaństwa


Pobierz

Pobierz

drukuj