Reportaż: Stan Wojenny – procesy polityczne

W okresie stanu wojennego wymiar sprawiedliwości, obok aparatu bezpieczeństwa państwa, stał się głównym narzędziem represji stosowanych wobec osób nieprzestrzegających narzuconych rygorów. Arkadiusz Kazański z gdańskiego IPN przedstawia mroczne fakty z okresu stanu wojennego 1981 roku.

drukuj