Reportaż: Poświęcenie sztandaru Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego Okręgu Południowo-Wschodniego

Relacja z uroczystości poświęcenia sztandaru ufundowanego przez Fundację Armii Krajowej w Londynie dla Okręgu Południowo-Wschodniego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego im. gen. Mieczysława Wałęgi w Rzeszowie.

drukuj