Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami społeczności świeckiej świata polityki, nauki, kultury i biznesu oraz z korpusem dyplomatycznym i przywódcami religijnymi w Teatrze Narodowym.


Pobierz Pobierz

drukuj